aerobicno1.sk Aerobic ?túdio no.1

UPaerobicno1.sk
Title: Aerobic ?túdio no.1
Description: Joomla! - dynamicky portálovy systém a systém na správu obsahu
Keywords:
aerobicno1.sk is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. aerobicno1.sk has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

aerobicno1.sk Information

aerobicno1.sk Information,aerobicno1.sk IP Address,aerobicno1.sk DNS Server

Website / Domain: aerobicno1.sk
Website IP Address: 46.229.230.84
Domain DNS Server: ns1.webhouse.sk,ns2.webhouse.sk

aerobicno1.sk Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

aerobicno1.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

aerobicno1.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Date Mon, 19 Feb 2018 11:48:35 GMT

aerobicno1.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

aerobicno1.sk Traffic Sources Chart

aerobicno1.sk Alexa Rank History Chart

aleax

aerobicno1.sk Html To Plain Text

Aerobic ?túdio no.1 Nede?a, 09 Apr 2017 Hlavné menu Home O nás ?lánky ?o cvi?íme In?truktori Program Cenník Podujatia Fit pobyty Partneri Fotogaléria Prieskum Fórum Hlada? Kontakt Prihlásenie Meno pou?ívate?a Heslo Zapam?ta? si ma Zabudli ste heslo? Zabudli ste meno pou?ívate?a? Facebook Fan Box Login powered by myApi, the Facebook Connect bridge for Joomla Web design and development of myApi Facebook Activity Box Login powered by myApi, the Facebook Connect bridge for Joomla Web design and development of myApi Najnov?ie ?lánky PONUKA PRE FIRMY A KOLEKTíVY PILATES PILATES+ZDRAVY CHRBáT ZDRAVY CHRBáT V RáMCI HODINY PILATES V?DY V PIATOK POWERJóGA Naj?itanej?ie ?lánky PROGRAM PLATNY OD 14.03.2017 Aerobic ?túdio No1 ?o cvi?íme POWERJóGA ZDRAVY CHRBáT V RáMCI HODINY PILATES V?DY V PIATOK Aerobic ?túdio no.1 POZOR ZMENA Napísal jana vitova Pondelok, 27 Marec 2017 16:32 POZOR ZMENA! Piatok o 17.00hod. si budete m?c? op?? zacvi?i? POWERJOGU s Luckou. Na hodinu sa netreba prihlasova?, sta?í prís?. Za?íname 31.3.2017 Nastávajúce mami?ky budú máva? zatia? cvi?enie iba v stredu od 16.30hod. Posledná úprava Pondelok, 27 Marec 2017 16:33 Trampolínky iba v utorok Napísal jana vitova Pondelok, 06 Marec 2017 16:51 Hodiny Trampolínok od 6.3.2017 budú byva? iba v utorok o 19.00hod. V prípade záujmu hláste sa vopred na mob. 0907625069, alebo na FB stránku TRAMPOLíNKY Nukleon ?akujeme za pochopenie! CVI?ENIE PRE NASTáVAJúCE MAMI?KY Napísal jana vitova Streda, 22 Február 2017 12:12 Nastávajúce mami?ky si m??u zacvi?i? ka?dú stredu od 16.30-18.00hod. s Jankou Cvi?enie je zamerané na posilnenie svalstva, dychacie, relaxa?né cvi?enia a prípravu na p?rod. Cvi?i? m??ete za?a? v ktoromko?vek ?tádiu tehotenstva, pokia? vám to dovo?uje vá? zdravotny stav. Prineste si oble?enie v ktorom sa vám dobre cvi?í. Tenisky na prezutie a uterák, ktory si dáte na podlo?ku. Na cvi?enie sa nemusíte vopred prihlasova?, sta?í prís?. Posledná úprava Pondelok, 27 Marec 2017 16:29 Cvi?enie pre seniorov Napísal jana vitova Pondelok, 13 Február 2017 11:34 Na trnavskych sídliskách pribudli Fit parky, kde si m??u zacvi?i? aj seniori. Teplé dni sú e?te ?aleko, ale vy si m??ete zacvi?i? u? teraz. Seniori, ka?dy utorok o 17.00hod. cvi?íme BodyToning, ktory je vhodnym cvi?ením aj pre vás. Cena za jednu hodinovú lekciu je pre seniorov 2,50€. Desa? vstupová permanentka stojí 20€ a platí tri mesiace od dátumu zakúpenia. Netreba sa vopred prihlasova?, sta?í prís?. Dajte vedie? svojim rodi?om, starym rodi?om, ?e si m??u prís? zacvi?i? do ná?ho-vá?ho ?túdia, spolu s vami. Cvi?enie prisp?sobíme tak, aby ste odchádzali po hodine v?etci spokojní! ?akuj Posledná úprava ?tvrtok, 16 Február 2017 19:30 Funk?ny tréning s Patrikom Napísal jana vitova Piatok, 13 Január 2017 20:44 Do ná?ho-vá?ho ?túdia pribudol novy in?truktor. Volá sa Patrik Kraj?ovi?, je ?tudentom Univerzity Komenského, Fakulty telesnej vychovy a ?portu Bude vies? Funk?ny tréning v?dy v utorok a ?tvrtok o 18.00hod., m??e sa vám v prípade záujmu venova? aj ako osobny tréner Prajeme Patrikovi, aby sa mu u nás pá?ilo a jeho hodiny sa stali ob?úbené a vyh?adávané Na Funk?ny tréning sa nemusíte vopred prihlasova?, sta?í prís?! Posledná úprava Pondelok, 27 Marec 2017 16:35 PRIHLáSTE SA VOPRED Napísal jana vitova Nede?a, 16 Október 2016 10:01 V prípade, ?e chcete absolvova? Zumbu s Jankou v pondelok o 19tej treba sa vopred prihlási? na na?ej fb stránke Aerobic ?túdio Nukleon, alebo na mob. 0907625069 H?adáte priestory na tréningy, nácviky, prezentácie? Ozvite sa na vy??ie uvedené kontakty Posledná úprava Streda, 22 Február 2017 12:14 FOLKDANCE Napísal jana vitova ?tvrtok, 02 Jún 2016 08:18 Prihláste sa do na?ej fb skupiny Aerobic ?túdio Nukleon, alebo do fb skupiny Folkdance /?udovky/ a budete ma? pravidelné informácie o na?om programe. Folkdance je tane?ná lekcia, ktorej náplňou je ?udovy tanec. M??u ju absolvova? za?iato?níci, ale aj skúsení tane?níci. Netreba sa vopred prihlasova?, sta?í prís?. Posledná úprava Streda, 28 September 2016 07:57 Tělo a mysl tour 2016 s Olgou ?ípkovou a Davidom Hufom Napísal jana vitova Sobota, 16 Apríl 2016 19:10 ?akujeme v?etkym, ktorí sa 16.4.2016 zú?astnili na?ej akcie. Boli ste perfektní! ?akujeme! Posledná úprava Nede?a, 17 Apríl 2016 08:52 Viac ?lánkov... KONTAKTY Koniec >> Stránka 1 z 3 H?adaj Po?asie Ned Pon Uto Select LanguageEnglishArabicBulgarianChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchFinnishFrenchGermanGreekItalianPolishPortugueseRomanianRussianSpanishSwedishSerbianSlovakUkrainianVietnameseHungarianTurkish Foto galéria Anketa Pá?i sa Vám nová stránka Aerobic ?túdia no1 ? Super, dobrá práca :-) V pohode Mo?no by som sem e?te nie?o pridal Ni? moc ?tatistika pristupov Po?et zobrazení obsahu : 152346 Kto je online Máme online 1 hos?a Reklama Banners Copyright ? 2005 - 2017 Aerobic ?túdio no.1. Designed by DjBoris 2009

aerobicno1.sk Similar Website

Domain Site Title
stayfit.ro Stay Fit Gym – Sala Fitness Aerobic Kangoo Jumps Box Bucuresti Sector 1 & Sector 2
aerobictour.cz AEROBIC TOUR
aerobicrice.org Aerobic Rice
alples.sk Alples – nábytkové ?túdio
contessanails.sk Contessa Nails - nechtové ?túdio
studioelement.org Grafické ?túdio Element
modernekupelne.sk BENEVA - kúpe?ňové ?túdio
habite.sk Interiérové ?túdio a poradenstvo – Habité
cubica.sk cubica | interiérové ?túdio
slavkamikulinova.sk Foto?túdio - Slávka Mikulinová
dancehallaerobics.com Aerobic club Dancehall - Aerobic Club Dancehall
fitclubjana.cz Aerobic, Ro?nov p.R.
oxygenforlife.net Aerobic Oxygen - Oxygen Therapy
wateraerobicshoes.net Water Aerobic Shoes
aerobicworkoutmusic.com Aerobic Workout Music
salafitness.ro Sala fitness, culturism, aerobic
coastalaerobicsystems.com Coastal Aerobic Systems - Home
bpm.hr BPM aerobic centar